2 0 1 3 - 2 0 1 4

Chairperson: 5D Leung Geralene Wai Yee

Vice Chairperson: 5E Cheng Ka Ping   5C Wong Yee Lam

Secretary: 4C Au Ching Yee

Treasurer: 5A Lee Tze To

Recreation Secretary: 5A Leung Ho Pan

@